Kvietimas į Onutės Jakubonienės poezijos knygos pristatymą