Aplankėme bičiulių kapus

„...Vis dar pažįstame juos ir jiems nusišypsom.
Aš taip senamadiškai žiūriu į juos ir taip jais tikiu. Labiau nei gyvaisiais...“
(J.Marcinkevičius)

Su bendraminčiais tęsiame tradicijas, prieš Vėlines, Šančių-Panemunės grupės iniciatyva, sutvarkome bent keletą apleistų kapų Šančių senosiose kapinėse. Taip pat uždegame žvakutes ant apleistų ir mums brangių žmonių kapų. Pagalvojame apie tuos, kurie vis dar svarbūs...

Petrašiūnų kapinėse uždegėme žvakutes prie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko, Vasario 16 d. akto signataro, socialdemokrato STEPONO KAIRIO, Kauno m. Garbės piliečio, Seimo nario, Lietuvos Afganistano karo veteranų sąjungos pirmininko, Kauno miesto skyriaus pirmininko RIMANTO RUZO, ANTANO IGNATAVIČIAUS ir kitų bičiulių kapų.

Juk žmogus gyvas tol, kol jį prisimena. Šie žmonės visada išliks mūsų atmintyje.